Projects / Sam Drukker / Arnon Grunberg: Voor het nageslacht

Voor het Nageslacht / For Posterity (1998)

litho’s: Sam Drukker
tekst: Arnon Grunberg
ism Steendrukkerij Amsterdam / Joods Historisch Museum
36 editions in het Nederlands, 36 editions in het Engels
gesigneerd door Arnon Grunberg en Sam Drukker.
Afmeting 30 x 40 cm