Podcasts / Over kijken

Het onderwerp van deze aflevering gaat over kijken. Zowel Jeroen als Sam zijn naast hun kunstenaarschap ook docent. Hoe leert Sam zijn leerlingen echt kijken wil Jeroen weten. Dat valt niet in een zin te zeggen maar het komt er op neer dat het weten het kijken in de weg zit. Na deze filosofische constatering wordt besproken hoe we dat weten kunnen vergeten. En wat bedoelt Sam met fenomenen? Ook wordt het cliche van het echte kunstenaarschap doorgeprikt en citeert Sam een geniale zin van Karel Appel. Tot slot vraagt Jeroen of Sam inmiddels snapt hoe een goed schilderij te maken. https://linktr.ee/samdrukker https://linktr.ee/samdrukker